Emblema da Cooperación cos concellos

Fondo cabecera Cooperación cos concellos

Contratación administrativa

OBXECTO

A asistencia en materia de contratación ten por obxecto cooperar na xestión da contratación administrativa, de cara a lograr a estandarización da mesma mediante expedientes, con soporte dixital, que faciliten o labor cotiá dos Concellos. Preténdese, así mesmo, poñer ó servizo dos Concellos o Rexistro Voluntario de Contratistas da Deputación e o perfil de contratante.

LIÑAS DE COLABORACIÓN

  1. Elaboración de pregos de cláusulas administrativas tipo de todos os contratos e procedementos, con soporte dixital.
  2. Elaboración dos documentos tipo esenciais de cada contrato e procedemento, con soporte dixital.
  3. Proxecto de Plan Estratéxico de Subvencións e elaboración da ordenanza xeral reguladora das mesmas, adaptada á Lei galega de subvencións.
  4. Asistencia ás mesas de contratación.
  5. Emisión de informes para as mesas de contratación.
  6. Resposta a consultas telefónicas, presenciais e on-line.
  7. Supervisión de proxectos técnicos.

SERVIZO

Servizo de Contratación.

Información sobre el documento

Cooperación e Asistencia ós Concellos
Ronda da Muralla N°140 – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 227 812 | Fax: 982 240 409
E-mail: cooperacion@deputacionlugo.org