Emblema da Cooperación cos concellos

Fondo cabecera Cooperación cos concellos

Medio natural

OBXECTO

Cooperar e asesorar ós Concellos no campo da enxeñería ambiental, ordenación rural, conservación da natureza e conservación de programas.

LIÑAS DE ACTUACIÓN

  1. Elaboración de informes, propostas e memorias relacionadas co medio natural, áreas recreativas, xardinaría, recuperación de itinerarios ambientais e camiños.
  2. Estudos e informes de ordenación do medio natural.
  3. Asesoramento técnico e supervisión de proxectos.
  4. Informes en materia de licenzas de actividades agropecuarias e agroforestais.

Información sobre el documento

Cooperación e Asistencia ós Concellos
Ronda da Muralla N°140 – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 227 812 | Fax: 982 240 409
E-mail: cooperacion@deputacionlugo.org