Emblema da Cooperación cos concellos

Fondo cabecera Cooperación cos concellos

Outras asistencias

EN MATERIA DE ARQUIVOS

Obxecto

O Servizo de Arquivo cooperará e asistirá ós Concellos en materia de organización e xestión dos arquivos.

EN MATERIA DE PROTOCOLO

Obxecto

O Servizo de Protocolo da Deputación colaborará, previa petición do señor Alcalde-Presidente do respectivo Concello, no desenvolvemento do protocolo local, tanto dende o punto de vista práctico como formativo.

SERVIZO DE RECADACIÓN

O Servizo de Xestión Tributaria e Recadatoria prestarase nos termos establecidos nos respectivos convenios de colaboración.

SERVIZO DE FORMACIÓN

A asistencia e cooperación en materia de formación dos empregados municipais levarase a cabo nos termos da carta de servizos aprobada pola Resolución da Presidencia de data 9 de xullo de 2008 e publicada no Boletín Oficial da Provincia número 171, do 26 de xullo de 2008.

Información sobre el documento

Cooperación e Asistencia ós Concellos
Ronda da Muralla N°140 – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 227 812 | Fax: 982 240 409
E-mail: cooperacion@deputacionlugo.org