Emblema de la Cooperación cos concellos

Fondo cabecera Cooperación cos concellos

Modelos de solicitude para peticións de asistencia por parte dos conce...

De acordo co establecido no artigo 5 do regulamento do Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos, poñemos a disposición de todos os concellos da provincia os diferentes modelos de solicitude das diferentes liñas de asistencia deste servizo.

O formulario en PDF permite cumprimentar os datos do mesmo e a súa posterior impresión, para logo do seu firmado, remitilo a este servizo xunto coa documentación que sexa necesario adxuntar.

Estamos a traballar para que ao longo do vindeiro 2012 as solicitudes referidas, ademáis de formalizarse polo procedemento ordinario, poidan tamén formalizarse en liña.

Información sobre el documento

Cooperación e Asistencia ós Concellos
Ronda da Muralla N°140 – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 227 812 | Fax: 982 240 409
E-mail: cooperacion@deputacionlugo.org